GIÁM ĐỐC CÔNG TY THÁM TỬ VDT : ĐỖ NGỌC ANH

Thạc sĩ luật

Chuyên viên thừa phát lại

Luật sư ( Đoàn luật sư TP Hà Nội )

Thành viên sáng lập Công ty Thám Tử VDT


TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC : PHẠM THỊ CHÂU LOAN

Cử nhân kế toán

Điều tra viên

Chuyên viên tư vấn tâm lý

Số năm kinh nghiệm : 07 năm


TRƯỞNG PHÒNG : HOÀNG PHƯƠNG ĐÔNG

Cử nhân luật

Nguyên cán bộ tư pháp UBND Huyện Thạch Thành – TP Thanh Hóa